Vervolg consult

In het vervolg consult wordt gevraagd naar de reactie op de vorige behandeling en naar eventuele verbeteringen. Ik doe nogmaals  een aantal testen om te zien of er inderdaad verbetering is opgetreden. Vaak zal er nog een keer behandeld worden of zijn er meerdere behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Dit hangt af van de aard en duur van de klacht.

Verbetering van de klacht kan na één of meer behandelingen optreden. Dit is de zogenaamde acute fase. Om dit resultaat te behouden wordt vaak een controle-afspraak voorgesteld op de wat langere termijn (herstel-fase). Het uiteindelijke doel is dat de primaire klacht, voor zover mogelijk, niet terugkeert.

Mensen zijn gewoontedieren en vaak sluipen er verkeerde compensatiepatronen in ons bewegen die de klachten laten terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nek- en rugklachten gerelateerd aan computerwerkzaamheden of buikslapen. In deze gevallen is al te voorspellen dat problemen zich weer zullen voordoen. In die gevallen wordt een periodieke preventieve controle aanbevolen.