Wat is chiropractie?

Chiropractie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde.

Chiropractie is een tak van de gezondheidszorg die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de complete gezondheid.

Hierbij wordt uitgegaan dat het zenuwstelsel het belangrijkste systeem is in het lichaam dat de andere systemen reguleert. Chiropractoren gaan uit van dat het lichaam altijd zichzelf reguleert naar optimale gezondheid (homeostasis).

De functie van het zenuwstelsel is vitaal voor de mens. Het is dan ook een goed beschermde systeem van het lichaam. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en zenuwen; de hersenen zijn beschermd door de harde botten van de schedel, het ruggenmerg ligt goed beschermd binnen de wervelkolom. De zenuwen komen vanuit de rug naar het gehele lichaam.

De wervelkolom is niet alleen een bescherming voor het ruggenmerg, het is ook essentieel voor de beweging van het lichaam. De wervelkolom bestaat uit 24 individuele wervels, die allen soepel moeten kunnen bewegen om stress op de zenuwen te voorkomen.

Zijn er bewegingsblokkades in de wervelkolom, dan kunnen er functiestoornissen in het lichaam ontstaan. Deze functiestoornissen kunnen zich vertalen naar (pijn)klachten.

Een chiropractor onderzoekt dan ook uw gehele systeem: de oorzaak van de klacht en de klacht zelf liggen niet altijd in hetzelfde gebied. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld een probleem in de nek onderrugklachten zou kunnen veroorzaken.