Verenigingen Chiropractie

Nederlandse Chiropractoren Associatie

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) is de oudste beroepsvereniging van en voor chiropractoren in Nederland. Sinds haar oprichting in 1975 streeft zij naar erkenning van chiropractie in Nederland en maakt de vereniging zich sterk voor chiropractische zorg volgens de allerhoogste kwaliteitsstandaard.

Naar de website van de NCA

Stichting Chiropractie Nederland

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken conform wettelijke en intern gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, herregistratie en visitatie.
Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht.

Naar de website van SCN